Klicni center in njegove vrste

Klicni center pogosto ni namenjen samo sprejemanju klicev, temveč tudi za klicanje določene ali pa naključne skupine telefonskih naročnikov. Pri tem imamo v mislih predvsem anketiranje, tržno raziskovanje, javno mnenjske analize ter podobno. Glede na to klicni center ločimo na dve vrsti. To sta klicni center za sprejemanje dohodnih klicev in klicni center, ki je namenjen klicanju navzven.

Klicni centri, ki sprejemajo dohodne klice, se med seboj predvsem ločijo glede na samo ceno, ki jo mora stranka plačati, ko pokliče določen center. Ločimo povsem brezplačne telefonske številke, komercialne, ki so dražje plačljive, ne nazadnje še posebne, kratke telefonske številke, ki so lahko plačljive ali pa brezplačne.

Razlog za nastanek klicnih centrov

Začetke klicnega centra se najpogosteje povezuje z njihovim nastajanjem, in sicer v poznih osemdesetih in na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Prvi klicni centri so bili predvsem osredotočeni na povečevanje same učinkovitosti ter na zmanjševanje stroškov pa tudi na povečevanje dohodkov in tržnega deleža. Odnos do strank in skrb za njihove potrebe pa še nista imela nikakršnega pomena.

Znano je, da je klicni center na začetku zaposloval samo ženske. Delo je bilo precej nizko plačano ter je zahtevalo tudi nizko raven sposobnosti. Najpogosteje je takšna vrsta dela potekala v zelo utesnjenih prostorih, navadno tudi izven delovnega časa ter pod zelo strogim avtoritativnim nadzorom.

Rešitve klicnega centra so se uspešneje oblikovale skozi čas

Tudi klicni center je skozi leta delovanja rešitve uspešneje oblikoval. Najprej se je potreba po takšnih storitvah pojavila v podjetjih, kjer je skupina zaposlenih opravljala enako ali pa podobno nalogo, ki je bila vezana na hitro izmenjavo informacij po telefonu. Pri tem na primer mislimo na kataloško prodajo, sprejem nujnih klicev, informacijske centre ter podobno.

Dejstvo pa je, da pogosto klicni center ni namenjen samo sprejemanju zunanjih klicev, ampak tudi klicanju določene ali pa naključne skupine telefonskih naročnikov. Nazadnje naj poudarimo še, da je klicni center s tehnološkim razvojem pridobil povsem drugačen pomen. Seveda pa izboljšana tehnologija zahteva precej višjo raven sposobnosti zaposlenih.