Električni pastir in njegovo ohišje

Še posebej koristen je električen pastir za kmete. Pomaga jim namreč na pašnikih obvarovati živino, prav tako zagotovi, da živina ne pobegne iz ograjenega mesta. Na voljo je več tipov električnih pastirjev, med seboj pa se tovrstne naprave razlikujejo tudi glede na samo napetost. Nobena med njimi pa ni tako nevarna, da bi bila prenevarna za živali oziroma za človeka. Vsekakor pa je tako visoka, da si žival lahko zapomni bolečino, ki jo prejme ob dotiku naprave.

In tako kot vsaka druga električna  naprava tudi električni pastir potrebuje ohišje za učinkovito zaščito električnih komponent, in to pred različnimi vremenskimi vplivi. Pri ohišjih pa je seveda prav vedno potrebno poiskati primerno razmerje med samo zaščito pa tudi maso ohišja. Zelo dobrodošlo je na primer leseno ohišje.

Celotno ohišje električnega pastirja lahko delimo na tri dele

Bistveno je torej, da ima električni pastir tudi primerno ohišje. Omenili smo, da je ne nazadnje lahko izdelano tudi iz lesa. Celotno ohišje takšne naprave pa lahko razdelimo na tri ključne dele. To so spodnji del za akumulator ter solarni regulator, osrednji del za električnega pastirja in zgornji del za motor in za prenos vrtilnega momenta. Posamezni deli se lahko ločijo s policami. Ohišje za električnega pastirja pa ima seveda lahko tudi vrata, ki se zaklepajo. Slednje je pomembno, ker se na takšen način lahko učinkovito preprečujejo morebitne kraje komponent in ne nazadnje tudi vandalizem.

Glavni nosilec električnega pastirja

Za električni pastir je značilno, da vključuje tudi glavni nosilec. Zanj je značilno, da drži ohišje naprave z vsemi vključenimi komponentami in sončno celico. Ima koničast konec, zato da se lahko preprosto vstavi v zemljo.

Nosilec za električni pastir ima podporno palico in naslon, na katerega se učinkovito privije ohišje. Nosilec je praviloma votel, ker je v njem napeljan ozemljitveni vodnik. Ta služi kot negativni pol za delovanje naprave.